یکشنبه 3 بهمن 1395 مسئولیت اجتماعی
امروزه توسعه سلامت ، در جهان امری بسیار حائز اهمیت تلقی می شود، این در حالی است که اکثریت عوامل تعیین کننده سلامت، خارج از حیطه نظام های سلامت واقع هستند. لذا تأمین سلامت جامعه و محیط زیست از اهداف مورد اهتمام و اعلام شده دولت تدبیر و امید است، بدون مشارکت در مسئولیت پذیری اجتماعی، پیشگیری از تهدید های سلامتی و نیز ارتقای سلامت -در همه ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی، زیست محیطی -ممکن نیست. • مسئولیت های اجتماعی یک ضرورت برای سازمان ها و نهادهای دولتی ، اقتصادی و صنعتی به شمار می رود و در همه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جز وظایف ذاتی سازمانهاست. • مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند، تعهد، پاسخگویی و اقداماتی که این نهاد در برابر سلامت و ارتقا سلامت ذینفعان درون و برون سازمانی خود انجام دهد و بطور مستمر سنجیده شود. در نهایت سطح دانشی و علمی این مجموعه با انجام تحقیقات و پژوهش های لازم در این امور می تواند اثر بسزایی در هدفمندی وعملکرد بهینه این سازمان داشته باشد. • طبق مطالعات انجام شده دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه سلامت، سازمانهای صنعتی و اقتصادی، نقش اساسی در هر دوجنبه تهدید سلامت و یا ارتقای سلامت جامعه و محیط زندگی دارند بطوری که میزان مداخله آنها را 75 درصد بیان می کنند. • پرداختن به مسئولیت پذیری اجتماعی ، پاسخگویی و اقدام در این امور باعث کاهش هزینه های بهداشتی و روانی وزارت نفت خواهد شد و تقویت جایگاه اجتماعی و شهرت سازمان ها، باعث افزایش بهره وری و ماندگاری نیروی کار می شود و این مهم تنها با قانونمند نمودن جایگاه این مسئولیت و معین کردن اعتبارات مختص به آن، محقق خواهد شد . • تبلیغ و نشان دادن فعالیتهای اجتماعی وزارت نفت موجب افزایش اعتبار و ارزش اجتماعی این سازمان و همچنین فرصت مناسبی برای ترغیب و تشویق سرمایه گذاران فراهم می کند و این موضوع به ارتقای سلامت کشور و سازمان و نیز به سودآوری سازمان کمک می کند. • نهادینه کردن مسئولیت های اجتماعی موجب تبلور امید در بین کارکنان و اجتماع می شود وقتی جامعه ما مطلوبتر و بهتر شود رسیدن به اهداف سازمانی راحتتر مرتفع خواهد شد. لذا با توجه به اینکه کشور ما در حال توسعه است باید بستر لازم، برای ارتقا سلامت جامعه فراهم شود، و این مهم در مدیریت عمرانی مناطق نفتخیز تحقق یافته است. اقداماتی که این مدیریت در راستای ارتقای اجتماعی جامعه انجام داده قابل توجه و ارزنده بوده و تا فقر در جامعه ریشه کن نشود نمی توان به فرهنگ پرداخت. شکم گرسنه و پای برهنه نمی تواند به فرهنگ و ارتقای سلامت فکر کند و باید در ابتدا به نیازهای ابتدایی و اولیه جامعه اندیشید و اقدام کرد و سپس به ارتقای سلامت و فرهنگ پرداخت و اثرات آن را ارزیابی کرد. • قانونمند کردن مسئولیتهای اجتماعی همچنین می تواند کمک کند تا کیفیت زندگی افراد در سازمان و جامعه بیشتر توجه شود و بنا به مسئولیت و جهت دهی اقداماتی که در حال انجام آن هستیم نقش مؤثرتری در تغییر سبک زندگی کارکنان و خانواده کارکنان و مردم مناطق نفتی و جامعه داشته باشیم.
 
امتیاز دهی
 
 


         صفحه اصلی     آخرین اخبار     گزارش     مسئولیت اجتماعی     گالری عکس     تماس با ما     درباره ما


        کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی شرکت ملی نفت است.
        بهترین وضوح با اندازه 748*1024 می باشد.