دوشنبه 18 فروردين 1399   13:53:37

پایان موفقیت‎آمیز تعمیرات اساسی تفکیک‌کننده پایانه فرآورشی کوروش عملیات تعمیرات اساسی تفکیک‌کننده فشار پایین (LP Separator) پایانه شناور فرآورشی کوروش، در ادامه تعمیرات اساسی ظروف فرآیندی واحد فرآورش و تثبیت نفت‌خام (Slug Catcher،HP Separator) با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، عملیات تعمیرات اساسی تفکیک‌کننده فشار پایین (LP Separator) پایانه شناور فرآورشی کوروش با موفقیت انجام شد.

پس از برگزاری جلسه هماهنگی و توجیه عملیات بین واحدهای مختلف شناور، گروه‌های کاری بر اساس شرح وظایف تشکیل و مراحل کار مشخص شد. بنابراین با نصب کنارگذر پس از آزمایش نشتی آن در نهایت با حفظ مشخصات استاندارد، تولید نفت در سرویس قرار گرفت.

با آماده‌سازی‌های انجام شده تفکیک‌کننده فشار پایین ایزوله و همه مسیرهای ورودی و خروجی بسته و عملیات تخلیه مایعات و گاززدایی با تزریق نیتروژن انجام شد و پس از کسب اطمینان از ایمن بودن شرایط عملیات ایزوله کردن مکانیکی تفکیک‌کننده در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه عملیات شست‌و‌شوی تفکیک‌گر فشار پایین آغاز شد. در این عملیات که در 4 شیفت روز و شب ادامه یافت بیش از 19 بشکه شن و ماسه از داخل تفکیک‌گر جمع‌آوری شد. همچنین در ادامه، همه آند‌های حفاظتی با 8 آند جدید توسط تیم جوشکاری در محل خود نصب شد.

سپس تیم ابزار دقیق برای تعمیر، کالیبراسیون و سرویس ادوات ابزار دقیقی تفکیک‌گر فشار پایین وارد عمل شده و ساخت اسپول برای نصب ترانسمیتر و گیج دما که از پانچ‌های راه‌اندازی پروژه نیز بود به پایان رسید.

پس از پایان اقدام های تعمیراتی و با انجام آزمایش نشتی و مطلوب بودن نتیجه، تفکیک‌گر فشار پایین در مدار فرآیندی قرار گرفت.

1/215212
منبع: روابط عمومی نفت فلات قاره
کلمات کليدي
تعمیرات اساسی, شناور فرآورشی کوروش, شرکت نفت فلات قاره ایران
 
امتیاز دهی