پنجشنبه 1 اسفند 1398   14:18:12
مدیر مرکز مهندسی و ساخت دکل های حفاری جهاد دانشگاهی کشور خبر داد:ارزش یکهزار میلیارد ریالی قراردادهای همکاری جهاد دانشگاهی با شرکت ملی حفاری ایران
واکاوی تجربیات متن در بهره گیری از تاسیسات فرآورشی پیش ساخته؛همسو کردن منافع پیمانکار و کارفرما، شاه کلید اجرای نخستین پروژه فرآورشی سیار در غرب کارون
مدیر سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد:افزایش جذابیت سرمایه گذاری؛ رویکرد اصلی نفت در قراردادهای B.O.O
بيشتر
بيشتر