یکشنبه 7 خرداد 1402   06:22:52
نگاهي به كارنامه يكساله NIOC به مناسبت هفته دولت/8پژوهش، اولويت هميشگي برنامه‎های توسعه‎ای شرکت ملی نفت ایران

پژوهش و فناوري، زيربناي توسعه در هر سازماني است؛ در صنعت نفت نيز اين موضوع از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ اهميتي كه آن را به يكي از اركان اصلي در جهت گيري هاي سازماني مبدل ساخته و بر همين مبنا نيز بخش مهمي از برنامه هاي مصوب شركت ملي نفت ايران را به خود اختصاص داده است.


شركت ملي نفت ايران در راستاي پيشبرد اهداف توسعه اي خود، تدوين معيارهاي رونق توليد در حوزه پژوهش و فناوري را هدف قرار داده و آن ها را در 6 محور اصلي شامل بهبود كيفيت، افزايش كميت، پشتيباني علمي، توسعه زيرساخت هاي فناورانه، پشتيباني مالي و فرهنگ سازي طرح ريزي كرده است.

بر اين مبنا در حوزه بهبود كيفيت، اقداماتي همچون ارتقا و بهبود عملكرد دستگاه ها و تجهيزات موجود، استفاده و بكارگيري فناوري هاي نوين در بخش هاي عملياتي، انتقال يا بومي سازي فناوري هاي بهينه سازي انرژي با هدف رونق توليد داخل يا صادرات محصولات فناورانه مربوطه، اخذ استانداردهاي مهم در جهت ايجاد كسب و كار و تجارت در توليد محصولات و مستندسازي و به اشتراك گذاري تجارب در دستور كار قرار گرفته است.

در حوزه افزايش كميت سعي شده است تا با توسعه توان ساخت داخل، چابك سازي و تسهيل فرآيند برون سپاري و عقد قرارداد با مراكز علمي و شركت هاي دانش بنيان جهت افزايش توليد و ساخت قطعات و تجهيزات و مواد شيميايي در دستور كار قرار گيرد.

در بخش پشتيباني علمي نيز فعاليت هاي قابل توجهي صورت گرفته است كه از آن جمله مي توان به مواردي همچون تهيه نقشه راه توسعه فناوري هاي هدف، شناسايي و اولويت بندي نيازهاي مهم سازمان در حوزه ساخت داخل قطعات و تجهيزات استراتژيك، حمايت از طرح هاي پژوهشي كه بتوانند در ايجاد كسب و كار آينده موثر باشند و حمايت از طرح هايي كه منجر به صرفه جويي انرژي مي شوند، اشاره كرد.

در حوزه توسعه زيرساخت هاي فناورانه، مهمترين اقداماتي كه از سوي شركت ملي نفت ايران صورت گرفته است، شامل حمايت از استارت آپ ها و شناسايي ظرفيت هاي بالقوه درون كشور به ويژه دانشگاه ها و شركت هاي دانش بنيان، به همراه ايجاد و راه اندازي شركت هاي كسب و كار مي شود.

در راستاي پشتيباني مالي نيز فعاليت هايي همچون ايجاد سازوكارهاي تامين مالي و حمايت مالي سازندگان پس از تحويل و تاييد كالا، فعال كردن و توسعه طرح هاي موضوع ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور (خريد انرژي صرفه جويي شده) با حداكثر استفاده از محصولات فناورانه توليد داخل در دستور كار شركت ملي نفت ايران قرار دارد.

در ادامه همچنين كاهش و يا حذف ماليات از شركت هاي دانش بنيان و مساعدت در جهت هزينه هاي بيمه تامين اجتماعي، حمايت از آن دسته از اقلام راهبردي كه بر اساس محاسبات اقتصادي، به دلايلي از قبيل تقاضاي محدود ريسك توليد بالايي دارند و  برنامه ريزي جهت بروز رساني و ارتقاي ناوگان حفاري و تجهيزات جانبي آن با ايجاد راهكارهاي تامين مالي در صدر برنامه هاي شركت ملي نفت در حوزه پشتيباني مالي قرار گرفته است.

در بعد فرهنگ سازي نيز شركت ملي نفت ايران سعي كرده است تا با ايجاد اشتياق و ميل به جايگزيني كالاهاي انرژي بر قديمي با كالاهاي نوين داخلي و كم مصرف توسط مردم به صورت داوطلبانه، گام بلندي  در راستاي تحقق اين هدف بردارد.

شركت ملي نفت ايران در حوزه حمايت از مهندسي و پژوهش و فناوري نيز طرح هايي را در دست اقدام دارد كه از مهترين آن ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:

- تصويب انجام 25 پروژه فناورانه با رويكردهاي فوق در هيات مديره شركت ملي نفت ايران
- تدوين نقشه راه توسعه فناوري هاي اولويت دار اكتشافي
- اقدام جهت واگذاري بخش دوم تجيزات پرمصرف مورد نياز به سازندگان داخلي
- اقدام جهت ساخت و تامين مواد شيميايي پرمصرف شركت ملي نفت ايران از طريق شركت هاي داخلي
- تشكيل شوراي حمايت از شركت هاي دانش بنيان
- اقدام جهت بروز رساني استانداردهاي مورد نياز صنعت نفت
- اقدام جهت ايجاد آزمايشگاه هاي مرجع
- اقدام جهت مديريت دارايي هاي فيزيكي
- تدوين سبد پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه مشتمل بر تصويب 25 پروژه تحقيقاتي متناسب با ماموريت هر يك از شركت‌هاي تابعه
- ايجاد ظرفيت بهره‌مندي از توان علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها در قالب فرصت‌هاي مطالعاتي

گام هاي بلند نفت در حمايت از بهينه سازي مصرف انرژي

شركت ملي نفت ايران همچنين از سال گذشته اقدامات قابل توجهي در حوزه تدوين استانداردها و طرح هاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد در حمايت از بهينه سازي مصرف انرژي انجام داده است.

در انجام طرح نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای 10 تن با سن بالاتر از 35 سال اين شركت طي سال گذشته قرارداد هاي نوسازي 7940دستگاه كاميون را منعقد كرده كه تعداد 3228 دستگاه تاكنون جايگزين شده است.

در طرح جایگزینی 140هزار تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گازسوز با پیمایش بالا نيز قرارداد جايگزيني 100 دستگاه تاكسي پايه گازسوز منعقد شده است.

اين در حالي است كه در طرح هاي مربوط به "افزایش کارآیی موتورخانه های موجود کشور" و "جايگزيني و اسقاط يك ميليون دستگاه بخاري مرسوم با بخاري هاي گازسوز دودكش دار راندمان بالا" به ترتيب انعقاد قرارداد 197 موتورخانه وانعقاد قرارداد جايگزيني 200هزار دستگاه بخاري راندمان بالا صورت گرفته است.

در طرح هاي مربوط به برق دار کردن چاه ها و تلمبه های آب کشاورزی نيز برق دار كردن 100 حلقه چاه آب كشاورزي مدنظر بوده كه 48 حلقه آن انجام شده است.

در طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن  نيز انعقاد قرارداد هاي تامين 1734 واگن صورت گرفته كه 400 واگن آن خريداري شده است. در طرح مربوط به توليد قواي محركه كم مصرف در خودروهاي داخلي و جايگزيني با خودرو هاي فرسوده نيز موافقتنامه جايگزيني 100هزار دستگاه خودرو كم مصرف صورت گرفته و در دستور كار قرار دارد. در ادامه فعاليت هاي حمايتي شركت ملي نفت ايران در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي همچنين توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهري در تهران و 8 كلانشهر در دستور كار قرار گرفته كه تاكنون قراردادهاي تامين 1479 واگن منعقد شده است.
 
آموزش و ارتقاء نيروي انساني، سياست هميشگي شركت ملي نفت

شركت ملي نفت ايران همچنين با توجه به اهميت مقوله آموزش و تربيت نيروي انساني، سياست مستمر خود را در حوزه آموزش و ارتقا نيروي انساني به انجام مي رساند.

در اين رابطه، طي سال گذشته بالغ بر 88 هزار و 438 نفر ساعت دوره آموزشي براي 5476 نفر در گروه آموزش مديران عالي و مياني و همچنين 157 هزار و 241 نفر ساعت دوره نيز براي 6603 نفر به صورت آموزش بدو استخدام برگزار شده است.

همچنين بالغ بر يك ميليون و 816 هزار و 176 نفر ساعت نيز براي 102 هزار و 167 نفر شركت كننده در قالب آموزش هاي کوتاه مدت ويژه مديران و كاركنان در شركت ملي نفت ايران برگزار شده است كه دوره هاي مختلف شغلي، بهبود مديريت، عمومي، زبان، كامپيوتر و HSE  را در بر مي گرفته است.

بر اين مبنا، سرانه هاي آموزشي در شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه 17.8 ساعت براي كاركنان و 16.18 ساعت براي مديران سازمان بوده است.

دستاوردهاي شركت ملي نفت ايران طي يك سال گذشته، گوياي اين واقعيت است كه این شرکت بزرگ در مسير توسعه همه جانبه صنعت نفت، همگام با ملاحظات سرزميني و آمايشي، توانسته است به صورت موثري در مسير تحقق اهداف ترسيم شده در سند چشم انداز گام بر دارد و با عبور از سد محدوديت ها، نقش حياتي خود را در اعتلاي ايران عزيز ايفا مي كند.

23233/4
کلمات کليدي
هفته دولت، پژوهش، گزارش عملکرد ، آموزش، بهینه سازی مصرف انرژی
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر
اخبار مرتبط
هزینه‌کرد قراردادهای پژوهشی ازدیاد برداشت چندروزه جبران می‌شود
نظام پژوهش، فناوری و تجاری‌سازی وزارت نفت ابلاغ شد
فعالیت‌های شرکت پایانه‌های نفتی ایران همسو با اهداف
  • 1399/6/7 جمعه فعالیت‌های شرکت پایانه‌های نفتی ایران همسو با اهداف
    مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران دستاوردهای یکساله این شرکت به مناسبت هفته دولت را تشریح و تاکید کرد: کلیه فعالیت‌های شرکت پایانه‌های نفتی ایران در راستای چشم‌انداز ترسیم شده و با در نظر گرفتن اهداف عمومی و اهداف اختصاصی تعیین شده، دنبال می‌شوند.
نظرات
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
 


بروزرسانی:
شنبه 6 خرداد 1402 15:24:11
nioc