یکشنبه 30 شهریور 1399   11:59:54
دوشنبه 17 آبان 1389
سر شناسنامه
عنوان فارسی
عنوان انگلیسی
پیشگفتار
فهرست
فصل اول-اصول رفتار سیال مخزن
فصل دوم-خواص سیال مخزن
فصل سوم-آنالیز آزمایشگاهی سیالات مخزن
فصل چهارم-اصول خواص سنگ
فصل پنجم-مفاهیم نفوذ پذیری نسبی
فصل ششم-اصول جریان سیال در مخزن
فصل هفتم-عملکرد چاه نفتی
فصل هشتم-عملکرد چاه های گازی

 


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر