اخبار برگزیده


18:451399/4/8
راهکارهای گسترش فعالیت‌های اکتشافی در شمال کشور بررسی شد

راهکارهای گسترش فعالیت‌های اکتشافی در استان‌های شمالی کشور اعم از مطالعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیک در بخش دریا و خشکی تشریح و بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، علی اصولی، مدیرعامل شرکت نفت خزر در نشستی که با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به‌منظور بررسی راهکارهای گسترش و توسعه فعالیت‌های اکتشافی در شمال کشور برگزار شد، گفت: در سال‌های گذشته مطالعات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف زمین‌شناسی و ژئوفیزیک در شرکت نفت خزر انجام شده که سبب همکاری‌های متعددی با شرکت‌های تابع از جمله شرکت ملی گاز و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت در بخش‌های مختلف شده است.

وی اظهار کرد: برای حفظ توازن و میزان تولید، تقویت و توسعه فعالیت‌های اکتشافی در شمال کشور مهم و ضروری است و در همین راستا شرکت نفت خزر از هرگونه همکاری با دیگر شرکت‌ها و مدیریت‌های صنعت نفت استقبال می‌کند.

سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران نیز در این نشست برنامه‌های آتی این مدیریت در مناطق شمالی کشور را تشریح کرد و گفت: مدیریت اکتشاف همکاری با شرکت‌های توسعه‌ای شرکت ملی نفت از جمله نفت خزر را در چارچوب منافع ملی می‌بیند و از هرگونه کمک برای توسعه فعالیت‌ها در زمینه اکتشاف در استان‌های شمال کشور استقبال می‌کند.

 در ادامه این نشست، از طرف مسئولین مدیریت اکتشاف برنامه‌های این مدیریت برای فعالیت‌های جدید اکتشافی در منطقه گرگان، همچنین اطلاعاتی از وضعیت پروژه دشت گرگان، محل اجرای پروژه و درصد پیشرفت آن برای اعضای حاضر در جلسه ارائه شد. در پایان نیز مقرر شد کارگروهی متشکل از مدیران شرکت نفت خزر و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت برای پیشبرد فعالیت‌ها و همکاری‌ها در حوزه اکتشاف منابع هیدروکربوری در استان‌های شمالی تشکیل شود.

2/29711
منبع: روابط عمومی شرکت نفت خزر