آموزش و پژوهش


11:271398/10/4
سیزدهمین نشست هم‎اندیشی مشاوران امور زنان و خانواده شرکت ملی نفت برگزار شد

سیزدهمین نشست هم اندیشی مشاوران امور زنان و خانواده شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه، امروز (4 دی ماه) در سالن جلسات ساختمان مرکزی پنجم برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی NIOC، مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور زنان و خانواده در این نشست با اشاره به ضرورت تغییر نگرش جامعه و به تبع آن سازمان ها و شرکت ها نسبت به نقش و اهمیت حضور زنان در تمامی عرصه ها، گفت: علی رغم برابر بودن تقریبی جمعیت زنان و مردان در کشور، نسبت حضور بانوان فعال در حوزه های قانونگذاری و دولت نسبت به آقایان وضعیت مطلوبی ندارد.

سید طاهره سید مومنی با بیان این که از اهداف مهم امور زنان شرکت نفت، شناسایی بانوان توانمند و اصلاح نگرش آنها با هدف ارتقا سطح آگاهی از جایگاه و توانمندی هایشان است، افزود: در نشست اخیر با مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مسایل و مشکلات خانواده های کارکنان و نیز راهکارهایی که برای رفع آن ها مدنظر قرار گرفته بود مطرح و بررسی شد. 

مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور زنان و خانواده ضمن تشریح فعالیت های این امور در 6 ماه گذشته به تشکیل کارگروهی اشاره کرد که هدف آن شناسایی زنان توانمند برای احراز سمت های سرپرستی و مدیریتی در شرکت ملی نفت است. 

به گفته سید مومنی، در کارگروه یاد شده، شاخص هایی تعریف شده است (میزان تحصیلات، ارزیابی عملکرد، سابقه فعالیت و ...) که به موجب آن توانمندی بانوان ارزیابی و برای تصدی پست های سرپرستی و مدیریتی انتخاب و معرفی می شوند.

وی افزود: تاکنون 792 نفر از بانوان از سوی مرکز ارزیابی و توسعه مدیران واجد شرایط اعلام شده اند که از میان آن ها نام 209 نفر در قالب فهرستی جداگانه برای معرفی به سایر مدیران ارشد قرار گرفته و بر اساس نظر مثبت از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت، برای افراد این لیست فرصت شغلی تعریف و پیشنهاد شده است و اولویت نخست اشتغال در شرکت ملی نفت ایران و پس از آن سایز شرکت های تابعه نفت خواهد بود.

به گزارش NIOC، مشاوران امور زنان و خانواده شرکت های تابعه نفت در این نشست نیز به ارائه گزارش عملکرد پرداختند و با ارائه چالش های پیش رو، نسبت به یافتن راه حل ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

8/23829