بین الملل


09:461399/2/28
توقف تولید از میدان مشترک میان کویت و عربستان

روزنامه الرای کویت در گزارشی اعلام کرد که کشورهای کویت و عربستان سعودی توافق کرده اند تولید نفت را از میدان مشترک الخفجی به مدت یک ماه متوقف کنند.

به گزارش رویترز، همچنان هیچ اطلاعات بیشتری از سوی مقامات کویت در دست نیست.

عربستان سعودی و کویت با سایر اعضای توافق اوپک + تصمیم گرفتند تا در راستای به ثبات رساندن بازارهای جهانی به ویژه متعادل کردن تقاضا برای نفت خام، تولید خود را کاهش دهند تا تلاش کنند. این دو کشور حاشیه خلیج فارس نیز تاکید کرده اند که میزان کاهش تولید آن ها تاکنون فراتر از محدودیت های مورد توافق بوده است.

21132/8