اخبار برگزیده


13:581398/11/21
با هدف بهبود شرایط زیست محیطی
طرح بهبود و ارتقاي واحدهاي تصفيه پساب پالايشگاه های پارس جنوبي تصویب شد

با پيگيری مديريت برنامه ريزی تلفيقی، طرح بهبود و ارتقاي واحدهاي تصفيه پساب پالايشگاه‌ها در منطقه پارس جنوبي به تصويب هيات مديره شركت ملي نفت ايران رسيد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران به نقل از برنامه ریزی تلفیقی، باتوجه به اهميت بهبود شرايط زيست‌محيطي در منطقه پارس‌جنوبي، پروژه مطالعاتي "بهبود و ارتقاي واحدهاي تصفيه پساب پالايشگاه‌هاي پارس جنوبي" به منظور تعيين وضعيت کنونی جريا‌ن‌هاي پساب، بررسي روش هاي تصفيه جريان‌هاي Spent Caustic، Oily Water و Sour Water و انجام مقايسه بين اين روش‌ها و همچنين ارزيابي فني و مالي راهكار اجرايي تعريف شد.

به گزارش معاونت ارزشیابی و نظارت بر عملكرد و نظام‌های ايجاد طرح‌های برنامه ریزی تلفیقی، نمايندگان معاونت توسعه و مهندسي، اداره كل بهداشت، ايمني و محيط‌زيست وزرات نفت، شركت‌هاي نفت و گاز پارس و مجتمع گاز پارس جنوبي، سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، مديريت‌هاي بهداشت، ايمني و محيط‌زيست و برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران هم برای راهبری این طرح زیست محیطی کمیته تشکیل داده اند.

از ميان ٩ راهكار پيشنهادی شركت مشاور، تامين اعتبار اجراي راهكار انتخابی که شامل احداث تصفيه خانه متمركز در سايت پارس۲ برای تصفيه پساب صنعتي (Oily Water وSour Water سايت پارس۲) و كاستيك مستعمل (Spent Caustic) توليدي سايت‌هاي پارس١و۲ و ارتقاي واحدهاي تصفيه پساب هريك از پالايشگاه‌هاي سايت پارس١ است، در دی ماه امسال به تصويب هيات مديره شركت ملي نفت ايران رسيد.

شركت نفت و گاز پارس نیز ضمن استعلام از شركت‌هاي توانمند ايراني در زمينه ساخت تجهيزات تصفيه فاضلاب و استفاده حداكثري از توان داخلي با رعايت استانداردها، مقرر است در تدوين شرح‌ كار "بررسي فرايندهاي بالادست و ارائه راهكارهای كاهش پساب و در صورت نياز اعمال پيش تصفيه در مبدا توليد پساب"، "بكارگيري پساب بهداشتي جهت تامين مواد مغذي در واحدهاي بيولوژيكي تصفيه خانه‌هاي صنعتي جديد"، "بررسي و تعيين تكليف پكيج‌هاي فاضلاب بهداشتي موجود در پالايشگاه‌ها با رويكرد تمركز بر تصفيه پساب‌ها"، "برچيدن پكيج هاي مذكور"، "كاهش بار مالي و عملياتي و استفاده بهينه از نيروي انساني و منابع"، "پتاسيل‌سنجي بازچرخاني حداكثري" و "استفاده مجدد از پساب تصفيه شده براي كاربري‌هاي مجاز به ويژه اتصال به شبكه آبياري فضاي سبز منطقه" را در نظر گيرد.

مدت زمان اجرای طرح بهبود و ارتقاي واحدهاي تصفيه پساب پالايشگاه های پارس جنوبي، حدود ۴ سال است. در ضمن این طرح جزء برنامه پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه جهت رفع آلودگي زيست‌محيطي صنايع مستقر در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس هم بوده و در هيات وزيران مطرح شده است.

1/21215