جمعه 4 تیر 1400   16:39:11
1399/12/6 چهارشنبه روتیتر با استفاده از ناوگان شرکت ملی حفاری محقق شد عنوان حفر و تکمیل ۷۹ حلقه چاه‌ نفت و گاز در مناطق نفت‌خیز جنوب خلاصه شرکت ملی حفاری ایران ۷۹ حلقه چاه‌ نفت و گاز شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب را در ۱۱ ماه امسال حفر و تکمیل کرده است. متن خیر به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، احمد تمدن، سرپرست معاونت عملیات حفاری شرکت ملی حفاری ایران گفت: از شمار چاه‌های تکمیل شده در این مدت در موقعیت شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز کارون، مارون، آغاجاری، گچساران و مسجدسلیمان، ۱۷ حلقه چاه توسعه‌ای/توصیفی و ۶۲ حلقه تعمیری بوده است.

 برای مشاهده فایل ثبت نام اینجا را کلیک فرمایید.

وی افزود: مجموع چاه‌های حفر و تکمیل شده ناوگان حفاری در مناطق خشکی و دریایی کشور، ۱۰۶ حلقه بود که شامل ۲۵ حلقه توسعه‌ای/توصیفی، ۷۷ حلقه تعمیری و چهار  حلقه اکتشافی است.  
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، احمد تمدن، سرپرست معاونت عملیات حفاری شرکت ملی حفاری ایران گفت: از شمار چاه‌های تکمیل شده در این مدت در موقعیت شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز کارون، مارون، آغاجاری، گچساران و مسجدسلیمان، ۱۷ حلقه چاه توسعه‌ای/توصیفی و ۶۲ حلقه تعمیری بوده است.  

وی افزود: مجموع چاه‌های حفر و تکمیل شده ناوگان حفاری در مناطق خشکی و دریایی کشور، ۱۰۶ حلقه بود که شامل ۲۵ حلقه توسعه‌ای/توصیفی، ۷۷ حلقه تعمیری و چهار  حلقه اکتشافی است.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، احمد تمدن، سرپرست معاونت عملیات حفاری شرکت ملی حفاری ایران گفت: از شمار چاه‌های تکمیل شده در این مدت در موقعیت شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز کارون، مارون، آغاجاری، گچساران و مسجدسلیمان، ۱۷ حلقه چاه توسعه‌ای/توصیفی و ۶۲ حلقه تعمیری بوده است.  

وی افزود: مجموع چاه‌های حفر و تکمیل شده ناوگان حفاری در مناطق خشکی و دریایی کشور، ۱۰۶ حلقه بود که شامل ۲۵ حلقه توسعه‌ای/توصیفی، ۷۷ حلقه تعمیری و چهار  حلقه اکتشافی است.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، احمد تمدن، سرپرست معاونت عملیات حفاری شرکت ملی حفاری ایران گفت: از شمار چاه‌های تکمیل شده در این مدت در موقعیت شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز کارون، مارون، آغاجاری، گچساران و مسجدسلیمان، ۱۷ حلقه چاه توسعه‌ای/توصیفی و ۶۲ حلقه تعمیری بوده است.  

وی افزود: مجموع چاه‌های حفر و تکمیل شده ناوگان حفاری در مناطق خشکی و دریایی کشور، ۱۰۶ حلقه بود که شامل ۲۵ حلقه توسعه‌ای/توصیفی، ۷۷ حلقه تعمیری و چهار  حلقه اکتشافی است.  

راه های ارتباطی


برای پرداخت وجه وارد سایت بانک ملت شوید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
بيشتر