آموزش و پژوهش


09:311398/8/19
برگزاری دوره آموزشی مقررات صدور پروانه انجام کار در پایانه نفتی خارگ

رییس پایانه نفتی خارگ از برگزاری دوره آموزشی صدور پروانه انجام کار در پایانه نفتی با هدف بازآموزی نکات مربوط به مقررات و دستورالعمل‌های صدور پروانه انجام کار خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، سیدمحمدجواد موسوی با اشاره به برگزاری این دوره، گفت: به منظور آشنایی پیمانکاران شاغل در پروژه‌های مناطق عملیاتی شرکت پایانه‌های نفتی ایران با مجموعه مقررات صدور پروانه انجام کار، دوره آموزشی مجموعه مقررات صدور پروانه انجام کار به همت اداره آموزش و توسط HSE پایانه نفتی خارگ برگزار شد.

وی افزود: در این دوره آموزشی مطالبی در ارتباط با مفاهیم و تعاریف لازم از جمله آشنایی با طبقه‌بندی مناطق خطرناک، تعریف کار گرم و سرد، نحوه تکمیل و صدور پروانه کار گرم و سرد، محوطه‌های ممنوعه و آزاد، مسئول اجرای کار و  مقررات مربوط ورود به فضاهای بسته، حفاری، پرتو نگاری، تمدید، تجدید و ابطال پروانه‌ها، وظایف پیمانکاران در زمان صدور پروانه کار آموزش‌های لازم به شرکت کنندگان داده شد.

موسوی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از حوادث در حین کار در مناطق حساس نفتی، وجود سیستم‌های ایمنی در عملیات، حیاتی است.

رییس پایانه نفتی خارگ گفت: در حوادث، فاکتورهای انسانی از قبیل قصور در به کار گیری روش‌های اجرایی و دستورالعمل مرتبط از عوامل ریشه‌ای است. این نواقص به دلیل ضعف در آموزش، نبود دستورالعمل یا درک نادرست از هدف و کاربرد عملی سیستم پروانه کار به‌وجود می‌آید. پروانه کار بخش ضروری از یک سیستم است که می‌تواند تعیین کند کار چگونه به صورت ایمن انجام شود و به سادگی اجازه انجام کار خطرناک را نمی‌دهد.

به گفته موسوی پروانه‌ کار در حقیقت سندی است که براساس آن تمامی مخاطرات و ریسک‌های محیط کار حذف یا کنترل می‌شوند. صدور پروانه به تنهایی باعث ایمن شدن کار نمی‌شود بلکه از طریق آماده‌سازی محیط کار و اجرای کامل موارد مندرج در پروانه کار محقق می‌شود؛ سیستم پروانه کار اطمینان می‌دهد که افراد آموزش دیده و مجاز به به کارگیری اقدامات احتیاطی مناسب، از ریسک‌های قابل پیش‌بینی جلوگیری می‌کنند. سیستم پروانه کار بخش کلیدی از سیستم مدیریت HSE و مطابق با الزامات قانونی شرکت ملی نفت ایران است که از آسیب به افراد، تاسیسات و محیط‌زیست جلوگیری می‌کند.

7/20147
منبع: روابط عمومی شرکت پایانه‌های نفتی ایران