يكشنبه 17 مرداد 1389
نام:
فرخ
نام خانوادگی: علیخانی
سمت: مدیرنظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 7676