10:541397/8/7

طرح مطالعاتی زاروبژنفت با هدف توسعه سه میدان نفتی بررسی شد

طرح های مطالعاتی شرکت زاروبژنفت روسیه با هدف توسعه سه میدان چشمه خوش، دالپري و پايدار شرق در كميته مشاورين مديريت مخازن بررسي شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران به نقل از معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري برنامه ریزی تلفیقی، طرح توسعه شركت زاروبژنفت روسيه با هدف توسعه ميدان های نفتي چشمه‌خوش، دالپري و پايدار شرق در يكصد و شصتمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن مطرح و پيرامون برنامه پيشنهادي اين شركت، بحث و تبادل نظر شد.

ميدان نفتي چشمه‌ خوش از مخازن آسماري و بنگستان و ميدان دالپري از مخزن بنگستاني با نفت سبك و شبكه شكستگي گسترده تشکيل شده است. ميدان پايدار شرق نيز از مخازن آسماري و بنگستان تشکیل شده که از پتانسيل توليدي قابل توجهی برخوردار است.

گفتنی است، طرح پيشنهادي شركت زاروبژنفت برای توسعه میدان های آبان و پايدار غرب نیز پیش از این از سوی كميته مشاورين مديريت مخازن مورد بررسي قرار گرفته است.

1/21875
کلمات کليدي
چشمه خوش، دالپری، پایدار غرب، زاروبژنفت
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت


نظرات
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
 


اتمام عملیات تعميرات اساسی واحد بهره برداری چشمه خوش
افزایش تولید آبان و پایدار غرب ۴ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه دارد
ریسک پذیری عامل مهمی در اجرای قراردادهای بین‎المللی است