09:441396/10/6
در کمیته مشاورین مدیریت مخازن
الگوهای توسعه‎ای میدان چشمه خوش بررسی شد

الگوهای توسعه‌ای میدان چشمه‌خوش در یکصد و چهل و پنجمین جلسه کمیته مشاورین مدیریت مخازن شرکت ملی نفت ایران بررسی شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران به نقل از معاونت بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری، طرح‌های مطالعاتی توسعه‌ای میدان چشمه‌خوش ارایه شده از سوی سه شرکت OMV اتریش، پتروناس مالزی و گازپروم نفت روسیه در کمیته مشاورین مخازن مورد ارزیابی قرار گرفت و در خصوص برنامه‌های پیشنهادی این شرکت‌ها در راستای توصیف و توسعه میدان چشمه‌خوش بحث و تبادل نظر شد.
میدان چشمه خوش یکی از میادین بزرگ نفتی در جنوب‌شرقی ایران است که دارای دو مخزن در سازند آسماری و بنگستان است. مخزن آسماری این میدان متشکل از لایه‌های ماسه‌سنگی با خواص مخزنی بسیار خوب است. سازند بنگستان نیز ضخامتی بالغ بر ٧٠٠ متر دارد. هم اکنون تنها از مخزن آسماری سقف تولید میدان در حدود ۸٠ هزار بشکه در روز است.
برنامه‌های توسعه‌ای ارائه شده از سوی شرکت‌های OMV و گازپروم نفت در راستای حفظ سقف تولید بوده و شرکت پتروناس در برنامه خود امکان افزایش تولید از میدان را مطرح کرده است. در خصوص سازند بنگستان نیز برنامه اولیه، ارزیابی این مخزن و در ادامه تولید از آن با سقف تولیدی ١۲ تا ۲٠ هزار بشکه در روز پیشنهاد شده است.
بر اساس این گزارش، در پیشنهادهای ارایه شده، استفاده از حفاری شاخه‌دار و افقی و همچنین ایجاد شکاف‌های هیدرولیکی در میدان آسماری پیشنهاد شده است. روش‌های ازدیاد/ بهبود برداشت پیشنهادی نیز شامل تزریق آب (هوشمند) در بخش ماسه‌سنگی سازند آسماری، تزریق گاز (به صورت امتزاجی) در لایه‌های کربناته سازند آسماری و استفاده از فرازآوری مصنوعی در چاه‌های هر دو مخزن مدنظراست. در صورت اجرای برنامه‌های پیشنهادی، ضریب بازیافت از آسماری ۲٧ تا ٣۵ درصد و از بنگستان ٦ تا ۸ درصد پیش‌بینی شده است.


شماره خبر:1/24500
کلمات کليدي
چشمه خوش، پتروناس، گازپروم نفت، او ام وی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت


نظرات
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
 


اتمام عملیات تعميرات اساسی واحد بهره برداری چشمه خوش
طرح مطالعاتی زاروبژنفت با هدف توسعه سه میدان نفتی بررسی شد
گازپروم و اویک طرح پیشنهادی توسعه میادین مشترک آذر و چنگوله را تشریح کردند