آخرین اخبار


14:151397/10/19
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تاکید کرد:
ضرورت حضور پررنگ شرکت ملی حفاری در بازارهای خارجی

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه این شرکت به عنوان یک سرمایه و برند ملی در صنعت نفت جایگاه ویژه‎ای دارد، بر ضرورت حضور پررنگ شرکت ملی حفاری در بازارهای خارجی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، سیدعبدالله موسوی در بازدید از طرح مرکزیت صنعتی شرکت ملی حفاری در منطقه سدین گفت: شرکت ملی حفاری در چهار دهه گذشته نقشی اساسی در حفر چاههای نفت و گاز و خدمات جانبی در سطح شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران داشته و سرمایهگذاری کلانی برای ایجاد زیرساختها، تامین ناوگان حفاری، تجهیزات خدمات فنی، فضاهای کارگاهی و انبارهای پشتیبانی کرده است که این سرمایهها باید حفظ و به نحو مطلوب از آن استفاده شود.

وی با تاکید بر تقویت و توسعه فعالیتهای شرکت ملی حفاری در بخشهای عملیاتی و پشتیبانی و با رعایت الزامهای اچاسیی از سوی مجموعه کارکنان، گفت: این شرکت سرمایه و امکانات وسیعی از نظر منابع انسانی در اختیار دارد که باید به نحو مطلوب از آن بهرهبرداری شود.

موسوی انسجام و همدلی مجموعه سازمان برای چابکسازی و افزایش بازدهی کار و متراژ حفاری را با اهمیت دانست و اظهار کرد: انسجام انضباطی و رعایت ضوابط و مقررات عملیاتی، اجرایی و مالی و بهینهسازی هزینهها در بخشهای مختلف میتواند فرصت را برای توجه بیشتر به مسائل رفاهی و ایجاد انگیزه کارکنان مهیا سازد و این موضوع در توسعه پایدار شرکت تاثیرگذار است.

 مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، شاخص زمان، کیفیتنگری همسو با کمیت کار و در نظر گرفتن صرفه و صلاح در برنامهریزیها را از عناصر مهم در افزایش توان رقابتی این شرکت توصیف کرد و گفت: شرکت ملی حفاری ایران با برخورداری از ۷۲ دستگاه حفاری و تجهیزات روزآمد درباره ارائه خدمات جانبی باید افزون بر پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت کشور، در عرصه بازارهای خارجی نیز حضوری پررنگ داشته باشد.

1/25735